logo

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

 
 
 
 

Partner Specjalny

 
 

Partner

 
 
 
 
 

Współpraca

 

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

PODSUMOWANIE III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016

<--- ZOBACZ WYGŁOSZONE PREZENTACJE

<--- ZOBACZ WYGŁOSZONE PREZENTACJE

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016

Zakończyły się podsumowania III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego), w ramach których odbyły się: III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2016 i IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2016. Były to XVI I XVII spotkania z największego w branży cyklu wydarzeń merytorycznych KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes organizowanego przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Ściśle określony, wąski temat spotkania, wystąpienia czołowych ekspertów w danej dziedzinie, poruszające najbardziej aktualne zagadnienia, czas na merytoryczne dyskusje możliwe dzięki obecności szerokiego grona fachowców reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego oraz wystawa towarzysząca obradom to podstawowe cechy określające formułę cyklu – mówi Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonale.

Na KRAKOWSKIE DNI BRD przyjechałem specjalnie z Gdańska, ponieważ prowadząc wiele projektów badawczych chcę znaleźć kontakt z wykonawcami, z tymi którzy utrzymują, zarządzają drogami, żeby posłuchać ich problemów i pokazać nasze otwarcie, bo chcemy te projekty prowadzić przy otwartej kurtynie, aby każdy z uczestników miał w nich swój udział powiedział profesor Kazimierz Jamroz,kierownik Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej.

Tutaj spotykają się ludzie, konkretnie w tej branży funkcjonujący, którzy mogą wymienić doświadczenia, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wypracować konkretne rozwiązania stwierdza Marek Wierzchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem Konferencji Specjalistycznych jest wypracowanie, dzięki szerokiej dyskusji, wspólnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach. Angażowanie firm oraz środowiska naukowego pozwala łączyć naukę z biznesem, tworzy to platformę do transferu wiedzy oraz wspólnej dyskusji – podkreśla profesor Jamroz.

Podczas tegorocznej edycji KRAKOWSKICH DNI BRD w 9 sesjach zaprezentowano 30 referatów.

Generał Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, streścił wyniki kontroli NIK obejmującej system gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BRD. Dyrektor ITS, dr hab. inż. Marcin Ślęzak omówił Polskie Obserwatorium BRD, które może stanowić odpowiedź na niektóre wnioski kontroli NIK. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD przybliżył cele i wyzwania w zakresie poprawy stanu BRD. Propozycje oraz kierunki zmian w warunkach technicznych dla dróg i obiektów inżynierskich, w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, w warunkach technicznych dla znaków drogowych, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zaprezentowali między innymi: dyrektor MORD w Krakowie, sekretarz Małopolskiej WRBRD, Marek Dworak, Leszek Kornalewski– kierownik Centrum Monitoringu BRD IBDiM, Grzegorz Kuczaj i Marek Wierzchowski z MIiB.

Ożywioną dyskusję wywołała tematyka poświęcona niechronionym uczestnikom ruchu. Zespół dr. hab. inż. Kazimierza Jamroza, prof. PG, zaproponował metodę wyboru urządzeń BRD dla pieszych oraz zasady wyznaczania wymaganej widoczności przejść, Michał Ceremuga, przedstawiciel krakowskiego oddziału GDDKiA, omówił opracowane przez GDDKiA i KWP w Krakowie, zasady lokalizacji przejść przyjęte na drogach krajowych w Małopolsce. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja dr. hab. inż. Piotr Tomczuka z Politechniki Warszawskiej, dotycząca zasad oświetlania przejść dla pieszych. Problematykę dotyczącą oceny odległości i prędkości nadjeżdżającego motocykla zaprezentował dr inż. Jan Unarski z Instytutu Ekspertyz Sądowych, zaś Marek Bujalski zgłębił tematykę bezpieczeństwa motocyklistów w zderzeniach z barierami ochronnymi.

Projekty badawcze realizowane w ramach projektu Rozwój Innowacji Drogowych dotyczące urządzeń BRD zostały zaprezentowane przez zespół Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem dr. hab. inż. Kazimierza Jamroza, prof. PG i prof. Krzysztofa Wildego, kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów Politechniki Gdańskiej, zaś projekt badawczy dotyczący środków zarządzania prędkością przez prof. Stanisława Gacę, kierownika Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.

Wykorzystanie analizy ryzyka do zasadności ochraniania bezpiecznych konstrukcji wsporczych barierami omówił dr inż. Jan Unarski. Konkretne realizacje, które znacząco podniosły poziom BRD na drogach krajowych i wojewódzkich omówili Arkadiusz Mikołajczuk ze szczecińskiego Oddziału GDDKiA oraz Kazimierz Surmacz, zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Problematykę stosowania osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych omówił dyrektor Jacek Pasikowski z firmy Prowerk, nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne i aktywne elementy BRD zaprezentowali Erwin Smeyers z firmy Stuer-Egghe i prezes Dominik Jutkowiak z firmy Viateco, natomiast Dawid Kakowski z firmy Nissen Polska omówił świetlne urządzenia ostrzegawcze oraz mobilne amortyzatory zderzeń.

Cenne dla dyskusji wypowiedzi sformułowane przez prelegentów oraz przez prof. Mariana Tracza z Politechniki Krakowskiej, prof. Tadeusza Sandeckiego z Politechniki Warszawskiej i innych ekspertów znajdą odzwierciedlenie w opracowywanych wnioskach z KRAKOWSKICH DNI BRD 2016 – podkreśla Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO odbędą się w terminie 22-24 lutego 2017 roku.

notka

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym - „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2016”, które odbędzie się jako pierwsze wydarzenie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) i jednocześnie jako XVI wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

ZOBACZ PROGRAM KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016

KDBRD 2016

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami oraz referatami z poprzednich edycji

Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015

-------> Fotoreportaż
-------> Wygłoszone referaty

Zwróciliśmy się z wnioskiem o patronat honorowy do następujących instytucji i osób:

Sejmowa Komisja Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Prezydent Miasta Krakowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Zwróciliśmy się z wnioskiem o patronat do następujących instytucji i osób:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 odbędzie się bezpośrednio przed IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2016” (25 – 26 Lutego 2016 r.).

Dotychczasowe edycje wydarzeń poświęcone organizacji ruchu drogowego: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne "Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” oraz II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „ORGANIZACJA RUCHU 2015”, które odbyły się w lutym 2014 r. oraz w lutym 2015 r. w Krakowie wzbudziły duże zainteresowanie.

 

XVI wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania organizacji ruchu, zarówno stałej jak i tymczasowej oraz aktualnych trendów rozwojowych.
Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich i uwarunkowań formalnych podczas Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.
Podczas tegorocznej edycji Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 szczególną uwagę chcemy poświęcić konsultacjom proponowanych zmian w "czerwonej książce" w zakresie znaków i sygnałów drogowych oraz problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny