logo

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

 
 
 
 

Partner Specjalny

 
 

Partner

 
 
 
 
 

Współpraca

 

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 odbędzie się bezpośrednio przed IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2016” (25 – 26 Lutego 2016 r.).

Dotychczasowe edycje wydarzeń poświęcone organizacji ruchu drogowego: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne "Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” oraz II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „ORGANIZACJA RUCHU 2015”, które odbyły się w lutym 2014 r. oraz w lutym 2015 r. w Krakowie wzbudziły duże zainteresowanie.

Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich i uwarunkowań formalnych podczas Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.
Podczas tegorocznej edycji Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 szczególną uwagę chcemy poświęcić konsultacjom proponowanych zmian w "czerwonej książce" w zakresie znaków i sygnałów drogowych oraz problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Komitet Organizacyjny

XVI wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania organizacji ruchu, zarówno stałej jak i tymczasowej oraz aktualnych trendów rozwojowych.
Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich i uwarunkowań formalnych podczas Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny