logo

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

 
 
 
 

Partner Specjalny

 
 

Partner

 
 
 
 
 

Współpraca

 

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

PROGRAM KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego- ORGANIZACJA RUCHU 2016”
24
-25 lutego 2016 (środa, czwartek)

24 lutego 2016 (środa)
9.00 Otwarcie recepcji Forum
10.00-11.00 Serwis kawowy
11.0011.25 Oficjalne otwarcie Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor,
Jerzy Szmit, gen. Marek Bieńkowski, prof. dr hab. inż. Marian Tracz, dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Konrad Romik, Marek Dworak, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Leszek Kornalewski, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
1.
„Zamierzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące drogownictwa” Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
11.2513.15 Sesja I STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Przewodniczący Sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – cele i wyzwania” Konrad Romik, sekretarz KRBRD [20’]
2. „Wyniki kontroli NIK „Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BRD” gen. Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK [20’]
3. „Polskie Obserwatorium BRD w kontekście raportu NIK” dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu; Maria Dąbrowska – Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ITS [15’]
4. „Propozycja zmian i uzupełnień do Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych… oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków…” Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, dyrektor MORD w Krakowie [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
13:1514.30 Obiad
14.30 – 16.25 Sesja II WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH
Przewodniczący Sesji:prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Norbert Wyrwich
1.
„Wybrane zagadnienia odnośnie do propozycji zmian warunków technicznych dotyczących znaków drogowych” Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, IBDiM [30’]
2.„Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie znaków zmiennej treści” Aleksander Konior, prezes zarządu APM [15’]
3.„Propozycja zmian grafiki znaków drogowych pionowych” Mirosław Sosna, artysta plastyk, grafik [15’]
4.„Oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonach zakrętów – potrzeby oraz perspektywy wprowadzenia zmian” dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
16.25 – 16.55 Przerwa kawowa i poczęstunek
16:5518.30SesjaIII WARUNKI TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG; prof. dr hab. inż. Marian Tracz
1.
„Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej” Tomasz Krukowicz, Zespół Sterowania Ruchem Drogowym, Politechnika Warszawska [20’]
2.„Ocena wybranych środków zarządzania prędkością” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry, dr inż. Mariusz Kieć, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [20’]
3.„Kierunki planowanych zmian w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych oraz w „czerwonej książce” w zakresie znaków i sygnałów drogowych” Łukasz Twardowski, dyrektor Departamentu, Grzegorz Mucha, Marek Wierzchowski, Departament Transportu Drogowego MIiB [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
18.30 Uroczysta kolacja

25 lutego (czwartek)
8.30 - 9.00 Serwis kawowy
9.00 – 10.40 Sesja IV PIESI W RUCHU DROGOWYM
Przewodniczący Sesji: Grzegorz Kuczaj, Marek Wierzchowski
1.
„Zasady lokalizacji przejść dla pieszych na drogach krajowych województwa małopolskiego” Michał Ceremuga, GDDKiA Kraków [15’]
2. „Zasady wyznaczania wymaganej widoczności przejść dla pieszych” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
3. „Zasady oświetlania przejść dla pieszych” dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PWSZ w Ciechanowie, Politechnika Warszawska [15’]
4. „Propozycja metody wyboru urządzeń BRD dla pieszych” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
10.4011.00 Przerwa kawowa
11.0012.20 Sesja V ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH DLA DRÓG. NOWOCZESNE URZĄDZENIA BRD
Przewodniczący Sesji:
dr inż. Marcin Budzyński, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW
1.
„Zaawansowanie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych (za wyjątkiem urządzeń BRD)” Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, MIiB [15’]
2. „Nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne, aktywne elementy BRD oraz utrzymanie parametrów oznakowania w tymczasowej organizacji ruchu” Erwin Smeyers, Stuer-Egghe, Dominik Jutkowiak, prezes Viateco [20’]
3.Wymagania normy PN-EN 12352 - świetlne urządzenia ostrzegawcze. Zastosowanie mobilnych amortyzatorów zderzeń w tymczasowej organizacji ruchu” Dawid Kakowski, prokurent Nissen Polska [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
12.20 – 12.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM ORGANIZACJA RUCHU 2016
Ewelina Nawara, prof. dr hab. inż. Marian Tracz

12.30 - 14.30
Obiad

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich –BARIERY 2016”
25 -26 lutego2016 (czwartek, piątek)

25 lutego (czwartek)
12.00 Otwarcie recepcji Forum
12:30 – 14.30 Obiad
14.30 – 14.50 Oficjalne Otwarcie Forum BARIERY 2016
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. dr hab. inż. Marian Tracz, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Marek Wierzchowski, Marek Bujalski
14.50
16.00 Sesja I ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ BRD
Przewodniczący Sesji:
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.„Zaawansowanie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych w zakresie urządzeń BRD” Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, MIiB [15’]
2.„Wybrane zagadnienia odnośnie do propozycji zmiany warunków technicznych dotyczących urządzeń BRD” Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD IBDiM [10’]
3.„Kierunki planowanych zmian w „czerwonej książce” w zakresie urządzeń BRD” Łukasz Twardowski, dyrektor Departamentu, Marek Wierzchowski, Departament Transportu Drogowego MIiB [30’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
16:0016.30 Przerwa kawowa i poczęstunek
16.3017.35 Sesja II BARIERY Z OSŁONAMI PRZECIWOLŚNIENIOWYMI. BARIERY A KONSTRUKCJE WSPORCZE
Przewodniczący Sesji:
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Norbert Wyrwich
1.„Testy zderzeniowe barier linowych oraz barier z prowadnicą stalową z zamocowanymi osłonami przeciwolśnieniowymi” Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk [20’]
2.„Bezpieczne konstrukcje wsporcze a bariery ochronne” dr inż. Jan Unarski, kierownik Zakładu Badania Wypadków Drogowych, Instytut Ekspertyz Sądowych; Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
17.35 – 19.00 Serwis kawowy
19.0024.00 Bankiet Forum BARIERY 2016

26 lutego (piątek)
8.30- 9.30 Serwis kawowy
9.30 – 11.10 Sesja III PROJEKTY BADAWCZE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ BRD
Przewodniczący Sesji: Marek Wierzchowski, Norbert Wyrwich
1.„Projekt badawczy RID - 3A „Urządzenia BRD” – założenia, cel i zakres projektu” prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [20’]
2. „Projekt badawczy RID - 3B - „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów BRD ” - założenia, cel i zakres projektu” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [20’]
3.„Identyfikacja i wstępna analiza czynników wpływających na koszt cyklu życia urządzeń BRD” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Grzegorz Bagiński, prezes SafeRoad [25’]
Pokażdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
11.1011.40 Przerwa kawowa
11.4013.15 Sesja IV PRAKTYKA STOSOWANIA BARIER. MOTOCYKLIŚCI A BARIERY
Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, Leszek Kornalewski
1.
„Efekt zastosowania barier rozdzielających pasy ruchu na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na DK nr 10” Arkadiusz Mikołajczuk, GDDKiA Szczecin [15’]
2. „Bariery linowe na krętych bieszczadzkich drogach wojewódzkich – obserwacje zarządcy drogi” Kazimierz Surmacz, zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich [15’]
3. „Bezpieczeństwo motocyklistów a drogowe bariery ochronne” Marek Bujalski, prezes Via Mens [30’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
13.1513.45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM BARIERY 2016
Ewelina Nawara, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Marek Wierzchowski
13.45
Obiad
13.45 – 15.30 Serwis kawowy

KRAKOWSKIM DNIOM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa