logo

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

 
 
 
 

Partner Specjalny

 
 

Partner

 
 
 
 
 

Współpraca

 

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REFERATAMI WYGŁOSZONYMI W TRAKCIE FORUM ORGANIZACJA RUCHU 2016

 

1.„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – cele i wyzwania” Konrad Romik, sekretarz KRBRD
2.„Wyniki kontroli NIK „Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BRD” gen. Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK
3.„Polskie Obserwatorium BRD w kontekście raportu NIK” dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu; Maria Dąbrowska – Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ITS
4. „Propozycja zmian i uzupełnień do Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych… oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków…” Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, dyrektor MORD w Krakowie
5.„Wybrane zagadnienia odnośnie do propozycji zmian warunków technicznych dotyczących znaków drogowych” Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, IBDiM
6.„Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie znaków zmiennej treści” Aleksander Konior, prezes zarządu APM
7.„Propozycja zmian grafiki znaków drogowych pionowych” Mirosław Sosna, artysta plastyk, grafik
8.„Oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonach zakrętów – potrzeby oraz perspektywy wprowadzenia zmian” dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej
9.„Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej” Tomasz Krukowicz, Zespół Sterowania Ruchem Drogowym, Politechnika Warszawska
10.„Ocena wybranych środków zarządzania prędkością” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry, dr inż. Mariusz Kieć, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
11.„Kierunki planowanych zmian w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych oraz w „czerwonej książce” w zakresie znaków i sygnałów drogowych” Łukasz Twardowski, dyrektor Departamentu, Grzegorz Mucha, Marek Wierzchowski, Departament Transportu Drogowego MIiB
12.„Zasady lokalizacji przejść dla pieszych na drogach krajowych województwa małopolskiego” Michał Ceremuga, GDDKiA Kraków
13.Zasady wyznaczania wymaganej widoczności przejść dla pieszych” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
14.„Zasady oświetlania przejść dla pieszych” dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PWSZ w Ciechanowie, Politechnika Warszawska [15’]
15.„Propozycja metody wyboru urządzeń BRD dla pieszych” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska

16.„Zaawansowanie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych (za wyjątkiem urządzeń BRD)” Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, MIiB
17.„Nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne, aktywne elementy BRD oraz utrzymanie parametrów oznakowania w tymczasowej organizacji ruchu” Erwin Smeyers, Stuer-Egghe, Dominik Jutkowiak, prezes Viateco
18.Wymagania normy PN-EN 12352 - świetlne urządzenia ostrzegawcze. Zastosowanie mobilnych amortyzatorów zderzeń w tymczasowej organizacji ruchu” Dawid Kakowski, prokurent Nissen Polska

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REFERATAMI WYGŁOSZONYMI W TRAKCIE FORUM BARIERY 2016